Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

Aktualności

 

Zapraszamy na oficjalną stronę Domu Pomocy Społecznej
w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli:


Święto Pieczonego Ziemniaka

08/09/2011

Wto­rek 06.09.2011 dostar­czył naszym Miesz­kań­com nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Myśle­li­śmy, że pory­wi­sty wiatr i mżawka unie­moż­li­wią zor­ga­ni­zo­wa­nie...

Zobacz więcej

Wizyta w Sanktuarium M. B. Czudeckiej

14/09/2011

Miesz­kańcy naszego Domu bar­dzo chcieli udać się z piel­grzymką do Sank­tu­arium Matki Bożej Łaska­wej w Czudcu.

Zobacz więcej

Spotkanie Sobótkowe Babica 2011

11/08/2011

Wto­rek, 28 czerwca był bar­dzo pochmur­nym dniem. Od rana padał rzę­si­sty deszcz. Ale w Babicy humor miesz­kań­com dopi­sy­wał. Tuż po śnia­da­niu przy­stro­i...

Zobacz więcej

Galeria zdjęć

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Babicy
Babica 2
38-120 Czudec

tel./fax. (17) 277 10 25
tel./fax. (17) 277 11 87
e-mail: dpsbabica2@op.pl

 

Zobacz na mapie

 

Filia DPS w Pstrągowej Woli
Pstrągowa Wola 616
38-121 Pstrągowa

tel./fax. (17) 277 15 16

 

Zobacz na mapie

Stronę wykonano w ramach projektu:
„Poprawa jakości funkcjonowania administracji publicznej w powiecie
strzyżowskim poprzez rozwój e-usług”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego